กลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา


นายวิทยา เลาหวิวัฒน์
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษานายจิระ จิตจักร
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายจำเริญ หนองห้าง
ครู ชำนาญการพิเศษ


...
ครู ชำนาญการพิเศษ


นายณัฐพงษ์ ชุ่มเรืองศรี
ครู