ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ห้อง EC ม.1 | ห้อง EC ม.4 | ห้อง FC ม.1 | ห้อง FC ม.4 | ห้อง AC ม.1 | ห้อง SC ม.1 | ห้อง SC ม.4 | ห้องเรียนทั่วไป ม.1 | ห้องเรียนทั่วไป ม.4

ประกาศผลการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ การเปิดบ้านวิชาการ "67 ปี กุฉินารายณ์ ก้าวล้ำนำวิชาการ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3

ดาวน์โหลดเกียรตืบัตร เข้าร่วมแข่งขันประถมศึกษาปีที่ 5 | เข้าร่วมแข่งขันประถมศึกษาปีที่ 6 | เข้าร่วมแข่งขันมัธยมศึกษาปีที่ 1 | เข้าร่วมแข่งขันมัธยมศึกษาปีที่ 2 | เข้าร่วมแข่งขันมัธยมศึกษาปีที่ 3 | ลำดับที่ 1 - 6 ทุกรายการ | ผู่้ประสานงาน

ประกาศผลการสอบวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษาปีที่ 5 | ประถมศึกษาปีที่ 6 | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 2 | มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาพกิจกรรม-2563