ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน _menu_load_objects() (บรรทัด 579 ของ /home/kuchinarai/domains/kuchinarai.org/public_html/2563/includes/menu.inc)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนกุฉินารายณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนกุฉินารายณ์

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1046030598
รหัส Smis 8 หลัก : 46032004
รหัส Obec 6 หลัก : 030598
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : กุฉินารายณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Kuchinarai
ที่อยู่ : หมู่ที่ 13 บ้านบัวขาว ตำบล บัวขาว อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110
โทรศัพท์ : 043- 851366
โทรสาร : 043851736
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ : kuchinarai@kuchinarai.ac.th
เว็บไซต์ : http://www.kuchinarai.ac.th/
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : วงนารายณ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บัวขาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.20 กม.

ปรัชญา

การศึกษา คือ การพัฒนาคน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนน่าอยู่ ครุูมืออาชีพ นักเรียนดีมีความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้เทคโนโลยี่สารสนเทศในการสื่อสาร
และเรียนรู้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ มีความเป็นสากล

ประวัติโรงเรียนกุฉินารายณ์

โรงเรียนกุฉินารายณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบัวขาว หมู่ที่ 13 ถนนบัวขาว-สมเด็จ อำเภอกุฉินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 46110 มีพื้นที่ 56 ไร่ 3 งาน 14.10 ตารางว่า

โรงเรียนกุฉินารายณ์ ประกาศจัดตั้งขึ้นและเริ่มเปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 โดยรับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 มีอายุไม่พ้นเกณฑ์บังคับ ถึง 15 ปี ให้เข้าเรียนต่อจนพ้นเกณฑ์บังคับ คือ ระดับ ม.1 - ม.3 มีนายเฉลิม สารวิถี มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

เป็นครั้งแรกและ นายสุพจน์ วันชูเพลา เป็นครูประจำชั้น มีนักเรียนทั้งหมด 38 คน เป็นชาย 30 คน เป็นหญิง 8 คน เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอกุฉินารายณ์

สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ปัจจุบัน นายประพันธ์ศักดิ์ ภูศรีฐาน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีรองผู้อำนวยการ 3 คน คือ นายไกรวร แสงชมภู นายเสนะ จันทร์แหล่ จัดการศึกษา

และรักษาการรองผู้อำนวยการ 2 คน คือ นายรชธร สุวรรณหาร และนางเสาวรัตน์ อุดรพิมพ์ จัดการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6