ข้อความผิดพลาด

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls ใน _menu_load_objects() (บรรทัด 579 ของ /home/kuchinarai/domains/kuchinarai.org/public_html/2563/includes/menu.inc)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...

-------------------Update 26 กุมภาพันธ์ 2563-----------------------

sar62

-------------------Update 13 กุมภาพันธ์ 2563-----------------------

แบบฟอร์มโครงการ63

ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการ63

แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ63


-------------------Update 26 พฤศจิกายน 2562-----------------------

รายชื่อแปะ ปพ 62 เทอม 2-------------------Update 28 กุมภาพันธ์ 2562-----------------------

ปฏิทินปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ-------------------Update 25 กุมภาพันธ์ 2562-----------------------

วิสัยทัศน์,พันธกิจ,เป้าประสงคฺ,ยุทธศาสตร์,กลยุทธ์(ใหม่)


มาตรฐานโรงเรียนกุฉินารายณ์(ใหม่)


ค่าสำเร็จ,ตัวชีวัด เพื่อประชุมกรรมการการ


-------------------Update 22 พฤศจิกายน 2561-----------------------

เอกสาร sar61.docx


การเลื่อนขั้นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา


กฏ กคศ การเลื่อนขั้นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานชองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


-------------------Update 16 พฤศจิกายน 2561-----------------------

รายชื่อนักเรียนแปะ ปพ


-------------------Update 7 กันยายน 2561-----------------------

ดาวน์โหลดเอกสารรายงานการประชุม อบรม สัมมนา
การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับครู-หน้าที่ 1

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับครู-หน้าที่ 2

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับครู-หน้าที่ 2 ตอนที่ 2

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) สำหรับครู-การตั้งชื่อไฟล์

-------------------Update 20 มิถนายน 2561-----------------------
LTeacher

-------------------Update 13 มิถนายน 2561-----------------------
1. แบบคำขอ
1.ว20-60
2. แบบประเมินรายปี
2.ว21-60
3. แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี
3.ว22_2560
4.กำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน
ID plan 61
การบันทึก-logbook
คุู่มือการใช้งาน logbook
-------------------Update 12 มิถนายน 2561-----------------------
รายชื่อนักเรียนแปะปพ 1 ปีการศึกษา 2561
-----------------------------------------
SAR
แผนปฏิบัติการปี60
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิสัยทัศน์โรงเรียนกุฉินารายณ์ 61
ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6 | รายชื่อแปะ ปพ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน สมศ.รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560
รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ข้อสอบ O-Net 01 ภาษาไทย
ข้อสอบ O-Net 02 สังคม
ข้อสอบ O-Net 03 ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-Net 04 คณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 05 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 92 สังคม
ข้อสอบ O-Net 93 ภาษาอังกฤษ
ข้อสอบ O-Net 94 คณิตศาสตร์
ข้อสอบ O-Net 95 วิทยาศาสตร์
ข้อสอบ PreO-Net ม.3
แบบฟอร์มโครงการปี 60
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปี 59