ภาพกิจกรรมนักเรียนปี-2556

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมประกวดร้องเพลง
กิจกรรมวันลอยกระทง
งานเกษียณครูละไม้
motorcrosะ
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมปฐมนิเทศ
กิจกรรมวันปิยะมหาราช
ประชุมการจัดทำหลักสูตร 1
ประชุมการจัดทำหลักสูตร 2
ประชุมการจัดทำหลักสูตร 3
ประชุมการการออกข้อสอบ
กิจกรรมรับน้อง
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมชุดที่ 1
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมชุดที่ 2
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมชุดที่ 3
ค่ายศิลป์
กิจกรรมวันครู
ธรรมมะ
ทำบุญปีใหม่ 1
ทำบุญปีใหม่ 2
วันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันวิสาขบูชา
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กีฬาภายใน
งานฉลองอำเภอกูฉินารายณ์ครบ 100 ปี