ภาพกิจกรรมนักเรียนปี-2558

งานบุญบั้งไฟตำบลบัวขาว
กิจกรรมวันวันคริสต์มาส
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
กิจกรรมวันลอยกระทง
กิจกรรมมอบทุนการศึกษา
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชุดที่ 1
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชุดที่ 2
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมนายอำเภอพบนักเรียน
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมรับน้องใหม่
กิจกรรมอยู่่ค่ายพักแรมชุดที่ 1
กิจกรรมอยู่่ค่ายพักแรมชุดที่ 2
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมกีฬาภายในชุดที่ 1
กิจกรรมกีฬาภายในชุดที่ 2
กิจกรรมกีฬาภายในชุดที่ 3
ผู้บริหารศึกษาดูงาน
อบรม tepeonline
กิจกรรมวันวชิราวุธ
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมการแข่งขัน amat