ภาพกิจกรรมนักเรียนปี-2559

กิจกรรมวันสัปดาห์ห้องสมุด
กิจกรรมวันงดสูบบุหรื่โลก
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
งานเกษียณอายุราชการชุดที่ 1
งานเกษียณอายุราชการชุดที่ 2
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมวันมอบสนามกีฬาประจำอำเภอกุฉินารายณ์
กิจกรรมวันส่งท้ายปีเกาต้อนรับปีใหม่
กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมรณรงค์ลงประชามติ
กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
งานบุญบั้งไฟตำบลบัวขาว
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมชุดที่ 1
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมชุดที่ 2
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมกีฬาภายใน
กิจกรรมวันไหว้ครู
ตุ้มโฮมครู กุฉินารายณ์ บัวขาว