ภาพกิจกรรมนักเรียนปี-2560

กีฬาภายใน 60-1
กีฬาภายใน 60-2
วันวชิราวุธ 60
งานลอยกระทง 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ชุดที่ 1
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ชุดที่ 2
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ชุดที่ 3
สัปดาห์อาเซียน 1
สัปดาห์อาเซียน 2
กิจกรรมลูกเสือต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ช่วยเหลือน้ำท่วม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
มอบทุนการศึกษา
วันสุนทรภู่
ปฐมนิเทศ
รับน้องใหม่
สวนสนาม
วันต่อต้านยาเสพคิด
มอบทุนการศึกษา
เปิดกองกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู
ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู จัดพาน
ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์
ภาพกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้มหาวิทยาลัย
ภาพกิจกรรมมอบรางวัลกิจกรรมคณิตศาสตร์
ภาพกิจกรรมมอบตัวนักเรียนเรียนต่อ
ภาพกิจกรรมนักเรียนจากครูโทนี่ 1
ภาพกิจกรรมนักเรียนจากครูโทนี่ 2
ภาพกิจกรรมนักเรียนจากครูโทนี่ 3
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 1
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมวันปีใหม่
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม
กิจกรรมอำลาบุคลากรย้ายโรงเรียน