กลุ่มสาระศิลป์


นางศิริวรรณ เพริดพราว
หัวหน้ากุลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป์นายอนุชา ไชยเลิศ
ครู ชำนาญการ


นายณัฐชัย กานนท์
ครูผู้ช่วย


นายสุรกิจ อุทโท
ครู


นายฐาปกรณ์ ไชยศรี
ครู