ภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาอบรมก่อนแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
          วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564  โรงเรียนกุฉินารายณ์ ยินดีต้อนรับคณะผู้เข้ารับ            การพัฒนาอบรมก่อนแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้เยี่ยมการบริหารงานทั่วไปในด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การบริหารจัดการภายใน งานกิจการนักเรียน         และการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ โรงเรียนกุฉินารายณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,12:00   อ่าน 250 ครั้ง