ผู้อำนวยการโรงเรียน  


นายเสนาะ  จันทร์แหล่
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงเรียนกุฉินารายณ์

   

ดาวน์โหลดเอกสาร  

   

เผยแพร่ผลงานครู  

   

จำนวนคนออนไลน์  

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

961786
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
136
653
2950
914808
10736
19627
961786

Your IP: 54.204.214.152
Server Time: 2016-10-23 04:22:35
   

นักศึกษา ฝีกประสบการวิชาชีพครู

รายละเอียด

นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพ

 


ประทาน
ชื่อ - สกุล

วิชาเอก
อีเมล์
: นายพิษณุ  ดอนธาตุ
: Mr.Phisanu  Dontat
: ค.บ.คณิตศาสตร์
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 


รองประทาน
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวสุนารี  หัตถนิรันดร
Miss. Sunaree  Hatthainlandon
คบ.สังคมศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
รองประทาน
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาววิไลพร  โชติประเสริฐ
Miss.Wilaiporn  Chotprasert
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวนภาลัย  บัวระภา
Miss.Napalai  Buarapa
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาววิอมินตรา  แสงเมือง
Miss.Amintra  Sangmuang
ค.บ.ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวยุรีพร  ทำทอง
Miss.Yureeporn Tamthong
ค.บ.เคมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาววนิดา  ภารประดิษฐ์
Miss.Wanida Panpradit
ค.บ.เคมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวกานต์ชนก  ศิริวิชัย
Miss.Kanchanok  siriwichai
ค.บ.ชีววิทยา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวชุติมา  อุทโท
Miss.Chutima  Utto
ค.บ.ชีววิทยา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวปิยนุช  อาจคำพันธ์
Miss.Piyanoot  Artkampan
ค.บ.วิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวชนิษฐา  บรรพสิทธิ์
Miss.Chanitda Banpasit
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวอมรประภา  นนทมาตร์
Miss.Amonprapa  Nontamart
ค.บ.วิทยาศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวช่อผกา  ตาลเลิศ
Miss.Chorphaka  tanlert
ค.บ.เคมี
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์

นางสาวเนตรวิภา  วิเศษนันท์
Miss.Netwipa Wisetnan
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวจินตนา  กุตระแสง
Miss.Jintana Kuttarasaeng
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวรุ่งลาวัลย์  พิลาวรรณ์
Miss.Runglawan Philawan
ค.บ.สังคมศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล

เอก
อีเมล์
นางสาวประยูร  ศิริแสง
Miss.Prayoon  Sirisang
ค.บ.ฟิสิกส์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นายธีพงศ์ ใจซื่อ
Mr.Tearapong  Jaisue
ค.บ.ดนตรีศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวชไมพร  กุลชาติ
Miss.Chamaiporn Kulchat
ค.บ.ชีววิทยา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวชลธิชา  บุนนท์
Miss.Choticha Bunon
ค.บ.คณิตศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวนิตยา  ปัทุม
Miss.Nittaya Patthum
ค.บ.คณิตศาสตร์
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
 
 
 
 
 
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวเพชรดา  พละสินธุ์
Miss.Phetrada Palasin
ค.บ.ภาษาอังกฤษ
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
 
ชื่อ - สกุล
เอก
อีเมล์
นางสาวอัจฉราพร  บาบุญ
Miss.Atcharaporn Babun
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
รายละเอียด

ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายเกษม   สุระพร
: ป.4
: ช่างคุรุภัณฑ์ 3
:
:  093-4720996
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายวัฒนา    คนตรง
Mr.Wattana Khontong
: ม.6
: ช่างคุรุภัณฑ์ 3
:
:  085-0068197
รายละเอียด

  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
 : นายฉัตรชัย   สารผล
: ศป.บ.(ดุริยามคศิลป์)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 087-8556870
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นายอดิศร    จรนามล 
: ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 94-2873935
           
  ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
 : นายสุรกิจ    อุทโท
  Mr.Surakit  Uhoot
: ค.บ.(ศิลปศึกษา)
:
: 099-7254010
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: Mr. michael Queen  Roy
:
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 085-8269799 
  091-868019
           
ชื่อ - สกุล
วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: นางธนาภรณ์  อุทัยแสง
  Ms.Thanaporn  Utaisang
: ค.บ.การประถมศึกษา
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 081-9650322
  ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
 : ว่าที่ ร.ต.สุวัส  ยุบลใสย์

: วทบ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
097-2816464
           
           
รายละเอียด


หัวหน้างาน
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูสุรเชษฐ์   ไพรสณฑ์
  Mr.Surachet  Prisont
: ค.บ.(การแนะแนว)
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 089-5702625

ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูนงพงา  ชื่นชม
  Mrs.Nongpanga  Chuenchom
: ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)
: ครูชำนาญการพิเศษ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
:083-6684388
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูพิสมัย  วัฒายุ
  Mrs.Pitsamai  Wattayu
: ค.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 043-851182,085-0025958


รายละเอียด


หัวหน้ากลุ่มสาระ
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
: ครูศิริวรรณ  เพริดพราว
  Mrs.Siriwan  Phroetphrao
: ศษ.ม.(การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้
: ครูชำนาญการพิเศษ
:
: 089-5761715
 
ชื่อ - สกุล

วุฒิการศึกษา
วิทยฐานะ
อีเมล์
เบอรฺ์โทร
:  ครูอนุชา  ไชยเลิศ
  Mr.Anucha  Chaiyalert
: ค.บ.ศิลปศึกษา
: ครูชำนาญการ
: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
: 086-8546086
   
© โรงเรียนกุฉินารายณ์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110 E-Mail:kuchinarai@kuchinarai.ac.th, sak_pongsak@hotmail.com tel.043-851366